Preguntes sobre els seminaris

1. Hi ha un nivell requerit per a poder participar als seminaris i a les classes magistrals de Labyrinth? Puc assistir-­hi si m’estic iniciant en un instrument o en una tradició musical, o les classes són només per a músics amb nivell avançat?

Els seminaris i master­-classes a Labyrinth estan bàsicament orientats a músics que ja tenen un nivell mitjà i superior. La raó d’això és que un principiant és molt menys capaç d’absorbir una gran quantitat d’informació en un espai curt de temps, informació que el alumnes aniran treballant i assimilant fins la propera trobada. Els principiants en general necessiten petites quantitats d’informació a intervals regulars estirats sobre un llarg temps.
Dit això, però, hem observat que moltes persones que no estan en un nivell avançat i que podrien no entendre o ser capaços de participar de tot el que succeeix en el seminari tenen, tanmateix, la capacitat de beneficiar­-se de la seva participació i assolir un nivell considerable. Això en general depèn de la mentalitat de l’estudiant. Algunes persones no es preocupen per la seva incapacitat per a participar activament en tot el que succeeix, i estan disposades a, simplement, observar i participar sempre que sigui possible.
Per a aquestes persones, la participació a un seminari que funciona a un nivell més avançat que el seu sol ser beneficiosa. Altres persones, pel contrari, es senten ansiosos i incòmodes quan no són capaços de participar en tots els aspectes del seminari. A aquestes persones els recomanem potser esperar fins assolir un nivell que els permeti sentir-­se còmodes i que els permeti gaudir de la seva participació sense estrès. En tots els casos, però, deixem la decisió totalment en mans de l’estudiant i no inclourem o exclourem alumnat als seminaris sobre la base de les decisions relatives al seu nivell. Tanmateix els mestres són instruïts per treballar en l’àmbit del nivell medi a avançat.

2. He de ser capaç de llegir partitures per tal de participar dels seminaris? I de ser així, quin és el nivell de competència que es requereix?

Cadascun dels seminaris i classes magistrals impartides al Labyrinth es porta a terme exactament de la manera que tria cada mestre donat. Això sol ser un reflex dels diferents mètodes d’ensenyament utilitzats en cada cultura diferent. Aquests mètodes, sovint resultat de segles d’experiència, generalment resulten ser els més eficients i exitosos per a l’aprenentatge de cada tradició en qüestió.
Per aquesta raó, l’ús de partitures és essencial en certs seminaris i completament innecessari en altres. Certes tradicions depenen molt de la música escrita, mentre que altres no fan cap ús de partitures.

3. Puc gravar o filmar les lliçons?

Els alumnes tenen permís per gravar o filmar les lliçons per a ús privat i d’arxiu.

4. Se’m reemborsarà el pagament que vaig fer en el cas que cancel·li la meva participació a un seminari?

Labyrinth Catalunya segueix la política de cancel·lació estàndard del Labyrinth Musical Workshop a Grècia. Per a cancel·lacions que tenen lloc: A) Més de 2 mesos abans de l’inici del seminari, el 100% de l’import serà retornat. B) 4-8 setmanes abans del començament del seminari, el 80% de l’import serà retornat. C) Menys de 4 setmanes abans del començament del seminari,  el 20% de l’import serà retornat. En qualsevol cas, les comissions bancàries es cobren al participant. Els casos d’urgències mèdiques o altres assumptes de força major seran considerats de forma particular en comunicació directa del participant amb l’organitzador.

Scroll to Top