30/nov
labycatal
Published in post

Christos Barbas: Improvisació en Música Μodal / abril 7-12, 2017

La improvisació en la música és tan àmplia com la música mateixa. Està present en qualsevol forma musical i en qualsevol gènere de música, encara que en els últims anys l’hem relacionat principalment amb les músiques connectades al jazz, a les músiques de lliure improvisació i a les músiques del món oriental d’una altra banda.

La improvisació està directament implicada en qualsevol procés de creació, composició o fins i tot interpretació musical. Ja que només quan podem “jugar” – i així conèixer – el material, els elements específics que componen una totalitat sonora, podem compondre, estructurar, consolidar una peça de música, en una actuació, un enregistrament, sobre el paper o en la imaginació d’un mateix.

La improvisació en la música Modal, per tant, està directament relacionada amb el coneixement de “com” funciona un sistema de música Modal. A través de la descoberta de les diferents capes que s’inclouen en el procediment d’articulació d’una frase “modalment significativa”, s’aprèn, no només intel·lectualment sinó també de forma intuitiva, com la improvisació és en realitat una espècie de composició en l’aquí i l’ara.

La improvisació en la música Modal ofereix, a més, l’oportunitat de revisitar la forma en què escoltem i pensem un aspecte molt especial de la música: la melodia. En general la melodia en la música tonal depèn de l’harmonia. La seqüència d’acords és un dels principals factors que defineixen l’evolució de la melodia i la nostra percepció de la mateixa. Però en els sistemes musicals Modals el factor de l’harmonia no hi és, o millor dit: no hi ha de ser perquè la melodia tingui sentit. Així que el procés de “re-aprendre” a escoltar i tocar de nou implica refinar la nostra sensibilitat a un conjunt de regles diferents a les que abans estàvem familiaritzats.

Durant aquest seminari farem exactament això: ens centrarem en el conjunt de regles que són exemplificades pel Makam en la seva versió grega i turca, alhora que mantindrem obertes les portes de la connexió amb la improvisació en altres tipus de música (free impro, modal jazz, improvisació en grup, minimalisme) a través de la investigació i el treball amb temes compartits i recurrents com són la imitació, la variació, la memòria, la intersubjectivitat, el temps, la intenció, el silenci.

Els participants rebran amb antelació un conjunt d’enregistraments i material per a treballar (escoltant i transcrivint). El taller és obert i accepta a tota mena d’instruments i músics  interessats en la improvisació no només en música modal, sinó també en general.

christosbarbas.com

labycatal

Comments are closed.

Scroll to Top